Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li  HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården  LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

Søk

faeroy.jpg

Færøy

publisert 13:40 11.03.2011

Status sikring Areal (daa) Gnr./bnr.
Skjærgårdspark
Planstatus
Områder med sterke frilufts- og naturverninteresser og områder hvor det av landskapshensyn ikke er ønskelig
med ny bebyggelse, planlagte friluftsområder i sjø, områder med viktige fornminner / fornminneområder
(Kommunedelplan for Spind).
Kartblad-ØK
AV 002-5-3

Områdebeskrivelse
Lokalisering Færøy ligger i den ytre skjærgården sør for Sandøy og Loshavn, vest for Søndre
Katland.
Natur og kultur På den største, nordlige delen av øya finnes to markerte topper. Den høyeste rager
nesten 36 m.o.h. Herfra har man vid utsikt. For å skille Søre Katland fyr fra de øvrige
ble det montert et speilfyr på Færøy. Det ble bygget et stort tårn med speil som skulle
reflektere lyset fra Katland fyr. Forsøket ble ikke vellykket. I dårlig vær ble effekten av
speilet sterkt redusert. Speilet ble tatt vekk, men tårnet sto igjen. Tårnet brant ned etter
et lynnedslag, men det ble restaurert og satt på plass igjen med helikopter.
14 daa sitkagran ble plantet i 1964, mens 14 daa buskfuru ble plantet i perioden 1965-
67. Selv om store deler av øya er tettvokst av sitkagran og buskfuru finnes det store
åpne partier med myr, einer, gras og fjell i dagen. På øyas sørlige del er det påvist et felt
med en rekke gravrøyser.
Egnethet Siden Færøy ligger såpass langt ute i skjærgården er det ikke alle dager man kan gå ut
hit med båt. Når nordvesten står på er det imidlertid fint å oppholde seg i området
mellom Færøy og Østre Kalven. Ved å fjerne sitkaskog og svi einer og lyng blir Færøy
langt mer tilgjengelig for fotturer enn den er i dag.

Færøy 21.03.07 047.jpgFærøy 21.03.07 010.jpgFærøy 21.03.07 023.jpgFærøy 21.03.07 063.jpgFærøy 21.03.07 064.jpg

Les mer
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund