Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li  HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården  LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

Søk

havika.jpg

Havika

publisert 13:35 11.03.2011

Status sikring Areal (daa) Gnr./bnr.
Statlig friområde 275 8/23
Planstatus
LNF-område, områder sikret for friluftsliv gjennom grunnerverv (Kommuneplanen). Fuglefredningsområde.
Kartblad-ØK
AU 002-5-1,3

Områdebeskrivelse
Lokalisering Området ligger sør for fylkesveg 651, øst for Kviljoodden.
Natur og kultur Staten ervervet området av Åsen fellesmark i 1972. Med unntak av øyene og det ytterste
neset, Måkefjellet, der det er fjell i dagen, består området i stor grad av mektige
sanddyner. Sanddyneområdet er småkupert. Det høyeste punktet i området er
Havikfjellet på den østlige holmen på 28 m.o.h. Skipshaugsanden mot øst og Tarevika
mot vest er attraktive badestrender. Området er viktig for trekkende og overvintrende
sjøfugl. På den største holmen øst for fastlandet er det registrert ei røys. Vernestatus er
uavklart.
Egnethet Havika og områdene rundt brukes mye både som oppholdssted sommerstid og som
utgangspunkt for fotturer langs strendene. Her er god atkomst fra fylkesveien og
parkeringsmuligheter.


Dette er nå utført:
Tilrettelegging

Eksisterende P-plass (1000 m2), toalett (vanlig og HC, men HC-tilgangen er hindret), bilvei til
sørenden av området for HC med parkering (40 m2), søppelcontainer, søppeldunk,
flislagte turstier, infotavle, sandstrand.


(1): P-plassen utvides nordover fra eksisterende hovedparkering, ca 500 m2. Ny p-plass
bør asfalteres og brytes opp i mindre felt. P-skilt med informasjon om campingforbud
settes opp.
Eksisterende toalett fjernes og tilsvarende kombinert vanlig/HC-toalett i osp settes opp.
1 stk. informasjonsskilt i ramme med informasjon om kyststien settes opp på utvendig
toalettvegg.
(2): 1 stk. gangbro på ca 5 m bygges over Oteråna.
(3): Grusveien i sørenden av området samt p-plassen restaureres med dekke med god
bindeevne. Den ytre erosjonsutsatte delen av veien forsterkes med store naturstein. Pplassen
bør ha plass til 3 biler samtidig for å kunne benyttes av HC og rettighetshavere.
Tilrettelagt sti i naturstein anlagt fra veien ned til stranda.

Haviga 2.JPGIMG_0722.JPGIMG_6478.JPGIMG_6478.JPGSiv på strand.JPGVinter Haviga.JPGFarsund 18.07.06 037.jpg

Les mer
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund