Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li  HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården  LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

Søk

listeid.jpg

Listeid

publisert 13:58 11.03.2011

Status sikring Areal (daa) Gnr./bnr.
Skjærgårdspark Brygge 65/10,11
Planstatus
LNF-område (Kommuneplanen).
Kartblad-ØK
AU 004-5-1

Områdebeskrivelse
Lokalisering Brygga ligger ved Framvaren, på østsiden av Listeidet som strekker seg fra Listeid til
Duvoll.
Natur og kultur Listeid har helt siden vikingtiden vært et sentralt sted på veien fra Framvaren og over til
Eidsfjorden. Her har man dratt båtene over land for å slippe det værharde partiet utenfor
Lista (se beskrivelse av Sigersvoll). Stedet ved brygga brukes i dag i forbindelse med
båttrekket som foregår med traktor og tilhenger.
Egnethet Som det eneste offentlige stedet i Listeidstranda er brygga et fint sted å gå i land for de
båtfarende på Framvaren. Det er tilrettelagt parkering ved nedkjørselen til Listeid. Det
anbefales å sette bilen her og gå den siste biten ned til brygga. Båtrampen kan brukes
ved båtutsetting.

Tilrettelegging
Eksisterende Kommunal betongbrygge, livbøye.

Dette er nå utført:
Nye tiltak

Langs de 30 siste meterne av veien ned til brygga støpes det betonggrøft.
Fra enden av veien og 60 meter oppover renskes veiens kanter.
Dekket på båtrampa utbedres med ny betong, ca 10 m2.
Eksisterende brygge rustes opp, og 1 stk. bord med benk plasseres på brygga.
Eksisterende brygge utvides i stein i retning båtrampa.
Utenfor den nye steinbrygga legges ei flytebrygge, ca 30 m2, med skilt "allmenn
brygge".
Arealet innenfor eksisterende brygge planeres og gruses opp, ca 40 m2.
2 stk. bøyer legges ut som akterfortøyning utenfor bryggene.

Båttrekket på Listeid.JPGFørste tur med trekket.JPGIMG_3857.JPGIMG_2231.jpg

Les mer
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund