Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li  HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården  LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

Søk

lomsesanden.jpglomsesanden2.jpg

Einarsnes/Lomsesanden

publisert 13:37 11.03.2011

Status sikring Areal (daa) Gnr./bnr.
Statlig friområde 1443 2/115
Planstatus
LNF-område, områder sikret for friluftsliv gjennom grunnerverv (Kommuneplanen). Einarsneset: Plante- og
fuglefredningsområde. Lomsesanden: Landskapsvernområde.
Kartblad-ØK
AU 002-5-1,2,4

Områdebeskrivelse
Lokalisering Området ligger like sør for Lista Aluminiumsverk og i hovedsak sør for fylkesveg 664.
Det strekker seg helt til Loshavn i øst. Lomsesanden camping ligger sentralt i området.
Natur og kultur Einarsneset var tidligere en del av kongsgården på Huseby. Marken var oppdyrket og
det sies at de beste husmannsplassene under Huseby lå her. Midt på 1800-tallet ble
husmannsplassene fraflyttet på grunn av sandflukt.
På Einarsneset er landskapet småkupert med svaberg og strender ved sjøen. Risbakk er
det høyeste punktet på neset og rager 29,5 m.o.h. Plantelivet er rikt, og det vokser en
rekke sjeldne planter her. Strandtorn opptrer spredt. Innslaget av gyvel på Einarsneset er
stort, og i leskråninger kan gyvelen være fullstendig dominerende. Østre del av
Lomsesanden landskapsvernområde er kysthei, med høyeste punkt på 82,5 m.o.h.
Herfra går terrenget bratt ned mot selve Lomsesanden som med sine 750 meter ligger
ganske godt beskyttet for vær og vind. Innenfor sanddynene med marehalm og krypvier
vokser et parti med furuskog plantet på 1930-tallet. Seks gravrøyser er påvist i området,
fire av dem i det nordvestre området, ei sentralt på Einarsneset og ei på vestre
Hummardus.
Egnethet Den store stranda Lomsesanden og alle de mindre strendene på Einarsneset gjør at
området er svært attraktivt for bading og strandbaserte aktiviteter. Nettet av turstier på
Einarsneset gir gode muligheter for fotturer. Det er fine fiskeplasser rundt Einarsneset.

Dette er nå utført:
Tilrettelegging

Eksisterende 3 p-plasser (1600m2) der de to vestligste ligger utenfor statens eiendom, toalett (vanlig
og HC), bord med benk, søppeldunk, turvei (250 m), flislagte turstier, HC-rampe,
sandstrender, mobilfri strand, 5 infotavler, 6 infoplansjer.
Forslag til nye
tiltak

Ytterste del av eksisterende trebrygge rives og oppføres på nytt i stein. På brygga
festes et skilt "allmenn brygge" og det legges ut 4 bøyer som akterfortøyning. Det settes
ut 1 stk. bord med benk på brygga. På den innerste delen skiftes dekket, ca 20 m2.
Fra bryggeanlegget bygges rullestolvei langs fjellet og oppover på østsiden av bekken,
ca 50 m. Deler av eksisterende gangvei kan brukes, men det er viktig at bordene i
dekket ikke går langsmed fartsretningen.
En enkel bro med gjerde bygges for å føre rullestolveien over til den andre siden av
bekken, ca 4 m.
Toalettanlegget rustes opp med ospekledning, nye ytterdører og males med epoxy
innvendig.
Statens eiendom på heia mellom Lomsesanden og Loshavn bør skjøttes med sviing for å
hindre gjengroing.

Farsund 18.07.06 089.jpgFarsund 18.07.06 092.jpgIMG_3674.jpgIMG_0394.JPGEinarsnes (K).JPG2010 05 18 Lomsesanden brygge 003.jpgEinarsnes badeliv.JPGDSC02110.JPG2010 05 18 Lomsesanden brygge 010.jpgEinarsnes Gyvel2.jpgIMG_6378.JPGuntitled.jpgIMG_2392.jpg15062009149.jpg

Les mer
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund