Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li  HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården  LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

Søk

prestøy.jpg

Prestøy

publisert 13:44 11.03.2011

Status sikring Areal (daa) Gnr./bnr.
Skjærgårdspark
Planstatus
Områder med sterke frilufts- og naturverninteresser og områder hvor det av landskapshensyn ikke er ønskelig
med ny bebyggelse, områder som det kan være aktuelt å sikre i fremtiden til friluftsformål, områder med viktige
fornminner / fornminneområder (Kommunedelplan for Spind).
Kartblad-ØK
AV 002-5-1

Områdebeskrivelse
Lokalisering Prestøy ligger mellom Urøy og Tjuvholmen sentralt i innseilinga til Farsund.
Natur og kultur Kledd med blandingsskog fremstår Prestøy som en frodig perle. Til tross for mye skog
er øya likevel lett tilgjengelig. Tar man turen oppover på øya finner man store
plenplatåer med romslige oppholdsarealer. Øya har vært i Farsund Motorbåtforenings
eie siden den ble kjøpt på auksjon i 1924. I dag er Prestøy et yndet utfartssted for
båtfarende. I perioder har det bodd folk på øya. Tidlig på 1900-tallet ble det flyttet et
hus fra Loshavn til Prestøy. Man kan i dag se grunnmurer etter bygninger.
Egnethet Farsund Motorbåtforening legger ned mye ressurser i å gjøre Prestøy til friområde for
allmennheten. Med all tilrettelegging innbyr øya til bruk. Her er gode
ilandstigningsmuligheter, samt store arealer for rasting og lek. Ved bryggene i
Skottehavna er det le for de fleste vindretninger.

Er nå under opparbeidelse av nye tiltak.

Første lass til Prestøy.JPGIMG_4311.JPG

Les mer
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund