Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li  HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården  LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

Søk

røssevika.jpg

Røssevika

publisert 13:55 11.03.2011

Status sikring Areal (daa) Gnr./bnr.
Kommunalt friområde 9 20/36, 106/6
Planstatus
Friområde (Kommuneplanen).
Kartblad-ØK
AU 003-5-3
Områdebeskrivelse
Lokalisering Røssevika ligger sørvest i Helvikfjorden, mellom Helvik og RV 43.
Natur og kultur Innerst i Røssevika er det vakkert kulturlandskap med gammel innmark, delvis under
gjengroing. Nederst mot vannkanten vokser svartorsumpskog. Bukta er grunn.
Egnethet Området kan nås både fra land og fra sjøsiden. Siden bukta er såpass grunn er området
lettere tilgjengelig for padlere enn for båtfarende. Med båt kan man legge til noe lenger
ute på nordsiden av bukta. Jordene innenfor bukta er velegnet for telting.

Tilrettelegging
Eksisterende En tursti leder ned til Røssevika fra gang- og sykkelveien. Denne ligger utenfor
området.
Forslag til nye
tiltak

Lauvkratt ryddes bort fra gammel innmark. Det foretas en forsiktig tynning av skogen
ned mot bukta.
2 stk. bord med benk plasseres på egnet sted i nærheten av bukta. Her bygges 1 stk.
bålplass.
1 stk. veiviser settes opp ved sykkelveien.
1 stk. skjærgårdsparkskilt settes opp på egnet sted.

27.03.07 016.jpg

Les mer
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund