Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li  HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården  LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

Søk

vikelen.jpg

Vikelen med holmer (Røysekattholen, Stolsholmen, Steinsholmen, Leitsholmen, Gåsøy)

publisert 13:54 11.03.2011

Status sikring Areal (daa) Gnr./bnr.
Statlig og kommunalt friområde (i
sameie med private)
262 217/3,4,7
Planstatus
Offentlige friluftsområder, planlagte friluftsområder i sjø, områder med sterke frilufts- og naturverninteresser,
områder hvor det av landskapshensyn ikke er ønskelig med ny bebyggelse, områder som det kan være aktuelt å
sikre i fremtiden til friluftsformål, områder med viktige fornminner/fornminneområder (Kommunedelplan for
Spind).
Kartblad-ØK
AV 001-5-2, AV 002-5-4

Områdebeskrivelse
Lokalisering Vikelen og holmene rundt ligger mellom Ullerøy og Lindholmen.
Natur og kultur Vikelen er ei småkupert øy som stort sett er bar med ei og anna bjørk. Gåsøya er en
småkupert holme med lite myrdrag midt på. Den er bevokst med lyng og gress. I 1920
flyttet en mann ut til Gåsøy etter en krangel med kona. Han bygde seg et hus på 3x4
meter og levde på fisk. Han bodde her i tre år før han dro tilbake til kona.
På Vikelen holdes vegetasjonen nede av sau på beite. Gravfelt med sju gravrøyser, ei
enkelt gravrøys og en fangstlokalitet med fire tufter er påvist på Vikelen. På
Leirsholmen og Gåsøya er det også påvist gravrøyser.
Egnethet Siden området ligger værhardt til så er det begrenset hvor det er mulig å gå inn med båt.
Særlig i bukta mot nord er det fint å slå seg til, her er også ei sandstrand. I de mange
sund mellom holmene er det fint å ligge på svai på stille dager.

Lyngdal og Farsund 19.07.06 094.jpgLyngdal og Farsund 19.07.06 095.jpgLyngdal og Farsund 19.07.06 101.jpg

Les mer
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund