Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li  HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården  LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

Søk

grønnes.jpg

Grønnes-Rauli

publisert 14:23 11.03.2011

Status sikring Areal (daa) Gnr./bnr.
Kommunalt friområde 100 203/879,1536,1537,1538,1576
Planstatus
Friområde (Kommunedelplan for sentrumsområdet).
Kartblad-ØK
AT 007-5-2

Områdebeskrivelse
Lokalisering Grønnes-Rauli – området ligger like sør for Flekkefjord by, på østsiden av fjorden.
Natur og kultur Området ligger nær eksisterende bolighus og fritidsbebyggelse. Grønnes ligger lengst i
nord og har kanoner fra festningsverket som ble anlagt i 1807 under Napoleonskrigen.
Festningsverket bestod av to batterier, et på Grønnes og et på Sveigeodden. Like utenfor
ligger Kyrodden og Rauli. Utenom bebygde arealer domineres området hovedsaklig av
furuskog. Langs sjøkanten er det en blanding av svaberg og sandstrender.
Egnethet Områdets umiddelbare nærhet til byen og annen bebyggelse gjør det attraktivt som
rekreasjonsområde for et stort antall mennesker. Området er omfattende tilrettelagt for
bading og strandbaserte aktiviteter på svaberg og strender. Det er lett tilgjengelig med
veier og stier, og det er HC-tilgang til både Grønnes og Rauli. Området er sørvestvendt
med sol til langt på kveld sommerstid.

Befarte steder 247.jpgBefarte steder 262.jpg

Les mer
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund