Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li  HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården  LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

Søk

li.jpg

Li

publisert 14:14 11.03.2011

Status sikring Areal (daa) Gnr./bnr.
Skjærgårdspark 40/1,2,3
Planstatus
LNF-område der oppføring av ny/utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse ikke er tillatt av hensyn til
friluftsliv og landskapsvern (Kystsoneplan / kommunedelplan for Hidra og Andabeløy). Landskapsvernområde.
Kartblad-ØK
AS 006-5-1,2

Områdebeskrivelse
Lokalisering Li-gården ligger på nordsiden av Hidrasundet, under Kongsfjellet, like sør for gårdene
Kleppa og Dåtland.
Natur og kultur Li er et av flere nedlagte bruk i heilandskapet nord for Hidrasundet. Brukene er uten
veiforbindelse og ligger i et område preget av lyngeheilandskap. Gårdene ligger langs
den gamle poststien mellom Abelnes og Dåtland som ble bruk som postrute fra 1922-
72. Li er et klassisk eksempel på en hyllegård på Hidreheia, med opprinnelig to
gårdsbruk på ei lun hylle, midt i lia mellom Kjørsfjellet og Napp. Det kulturbetingete
plantelivet i kulturlandskapet her har regional verdi og gjengroinga forsinkes av
beitende sau. De siste som bodde på gården var hollandske Elisabeth Knottenbelt som
giftet seg med Leonard Kleppe på nabogården.
Egnethet Li-gården ligger i det attraktive turområdet på Hidreheia. Merkede turstier og gode
parkeringsmuligheter gjør området lett tilgjengelig. Kommer man sjøveien kan man gå i
land i Dåtlandsstrand og gå stien opp til Li.

Dette er utført:
Eksisterende Turstier leder til gården både fra Hidraheia og fra sjøen.
Steinbrygge med kajakkrampe er ferdig utbygget med fortøyningsbolter og 2 stk. akterfortøyning som er satt ut på vestsiden av brygga.
Informasjonsskilt, skjærgårdsparkskilt og 1 stk. livbøye plassert ved brygga.
Langs stien opp til gården gjøres det enkelte utbedrings- og sikringstiltak.

IMG_6392.JPGLi, Flekkefjord.jpg

Les mer
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund