Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li  HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården  LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

Søk

narvøy.jpg

Prestøy og Narvøy

publisert 14:17 11.03.2011

Status sikring Areal (daa) Gnr./bnr.
Skjærgårdspark 386 12/1,2,3,54
Planstatus
LNF-område der oppføring av ny/utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse ikke er tillatt av hensyn til
friluftsliv og landskapsvern, område av særlig stor betydning for friluftslivet (Kystsoneplan / kommunedelplan
for Hidra og Andabeløy). Landskapsvernområde.
Kartblad-ØK
AS 006-5-1, AS 006-5-3

Områdebeskrivelse
Lokalisering Prestøy og Narvøy ligger i skjærgården vest for Kirkehamn, mellom Dragøy og Kådøy.
Natur og kultur Prestøy er en av de største øyene rundt Hidra. Et smalt sund skiller Narvøy fra Prestøy.
Begge øyene er uten trær, og Prestøy preges av å være beitet av sau og svidd.
Vegetasjonen domineres av gras og kystlynghei i forskjellige utviklingsstadier, og øya
er et viktig område for biologisk mangfold. Det er berg og stein er i dagen flere steder.
På nordøst-siden av Prestøy, i bunnen av Kjerringvika, er det påvist fornminner som
gravplass, steinalderboplass og fangstlokalitet med to strandtufter.
Egnethet Av øyene vest for Hidra er Prestøy en av de virkelige perlene. I Kjerringvika er det fint
å gå i land og øya er så stor at man kan ta lange fotturer i det åpne landskapet.

14.06.07 073.jpg14.06.07 094.jpgPrestøy, Flekkefjord.jpg

Les mer
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund