Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li  HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården  LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

Søk

hålandstrand.jpg

Tangen - Hålandstrand

publisert 14:10 11.03.2011

Status sikring Areal (daa) Gnr./bnr.
Kommunalt friområde,
Skjærgårdspark
20 (kommunalt friområde), 33
(skjærgårdspark)
27/1 (kommunalt friområde),
26/11,16 (skjærgårdspark)
Planstatus
LNF-område, naturvern- eller friluftsområder, reguleringsplanområde (Hålandstrand) (Kommuneplanen).
Kartblad-ØK
AU 006-5-4

Områdebeskrivelse
Lokalisering Fra RV 465, like nord for Gjervollstad, går den kommunale grusveien ned til
Fedafjorden og Hålandstrand. Tangen er en odde som stikker ut i Fedafjorden litt lenger
utenfor Hålandstrand.
Natur og kultur Gården Håland ligger mellom Fedafjorden og Hålandsvannet. Pr 2007 er det bare én
fastboende på Håland, men kulturlandskapet holdes i hevd. Her har vært folk i lang tid,
ei steinøks på kanskje 4000 år er funnet på gården. Veien som går ned til stranda ble
bilvei først i 1953. Det knytter seg historie til flere av veiene på Håland, og da særlig
”Den gamle rideveien” som gikk ned Skibedalen til fjorden. Langs denne vegen er det
funnet flere kulturminner, blant annet noe som kan være et kapell og en gravplass.
Området rundt Tangen er bratt, og flere steder er det helt uframkommelig. Selve Tangen
er et flatere område med svaberg langs sjøen og gressvoller lenger oppe. På 17- og
1800-tallet var Tangen ei av utslåttene til gården Håland. På Tangen finnes flere
styvingstrær av bjørk og rogn, rydningsrøyser, slåtteteiger og tufter etter høyløer.
Egnethet Både i Hålandstrand og på Tangen kan man gå i land fra båt og med parkering ved
Hålandsvannet og bilvei helt ned til Hålandstrand er området lett å komme til fra land.
En rundtur fra parkeringsplassen, ned Skibedalen og opp bilveien til Håland byr på
flotte naturopplevelser. På Tangen er det fine teltplasser på gressvollene.

Dette er nå utført:
På nordsiden av Tangen er det blitt bygget steinbrygge/gangvei. Ved brygga
Er det montert 1 stk. kajakkrampe. 4 stk. bøyer legges ut som akterfortøyning. Innenfor
brygga er det planert et oppholdsareal. 1 stk. HC-toalett i osp er bygget i
forbindelse med oppholdsarealet. Her er det blitt bord med benk, 1stk. livbøye
på stativ, 1 stk. grill, 1 stk. søppelcontainerskap og 1 stk. informasjonstavle med informasjon om
skjærgårdparken og nærområdet.
(2): Den kommunale brygga i Hålandstrand er blitt rustet opp og en mindre båtrampe er blitt anlagt.
2 stk. bøyer legges ut som akterfortøyning og 1 stk. bord med benk

Tangen_i_Kvinesdal_26.07.06.jpg

Les mer
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund