Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li  HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården  LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

Søk

epledal.jpg

Epledal

publisert 13:21 11.03.2011

Status sikring Areal (daa) Gnr./bnr.
Skjærgårdspark
Planstatus
Offentlige trafikkområder: Kjørevei / parkering / snuplass. Spesialområder: Friluftsområde, friluftsområde i sjø
og vassdrag, privat småbåtanlegg sjø, privat småbåtanlegg land (Reguleringsplan for Epledalen).
Kartblad-ØK
AX 002-1-27, AX 002-1-35

Områdebeskrivelse
Lokalisering Området ligger på vestsiden av Grønsfjorden ca. 5 km nordøst for Korshamn.
Natur og kultur Epledal er grønn og frodig og består både av innmark og utmark. Den gamle gården i
Epledal eies i dag av Skogselskapet i Vest-Agder. Terrenget utover langs bukta er
kupert og består av to markerte koller. Her vokser skogen ganske tett. Lenger inne
finnes en skogfrøplantasje. Fylkeskonservatoren utførte arkeologiske undersøkelser i
området sommeren 2001. Det er ikke påvist fornminner her, men området har mange
kulturminner fra nyere tid.
Egnethet Epledal er tilgjengelig både fra sjø og land. Det går bilvei helt fram og stedet har stor
verdi som utfartsområde for hele familien. Allmennhetens interesser i Epledal er først
og fremst knyttet til den indre delen av bukta. Men også fotturer i skogen, langs sjøen
og opp på toppene er attraktivt.

Dette er utført:
Eksisterende Bilvei fører helt ned til den gamle dampskipsbrygga i stein. Et nettverk av turstier (ca
1200 m) finnes her.
Forslag til nye
tiltak

P-plass på ca 1200 m2 med atkomstvei etableres på platået nord for innkjørselen.
Fra p-plassen opparbeides enkel turvei på ca 20 m ned til innkjørselen.
Det er viktig å spare skogen mellom p-plassen og
huset. Like nedenfor innkjørselen etableres det HC-parkering på ca 100 m2.
Begge p-plassene etableres med grusdekke og skiltes med P-skilt.
I grensen mellom tun og skjærgårdsparkområde plantes det hekk på ca 80 m.
(2): Den gamle steinbrygga er blitt rustet opp og blitt utvidet sørover.
1 stk. livbøye på stativ er blitt satt opp ved brygga.
Rett på nordsida av steinbrygga er det blitt anlagt en sandstrand med gode bademuligheter her.
Ovenfor snuplassen er krattskogen fjernet og det er blitt anlagt en flott sandvollybane her.
Det er blitt plassert ut grill og border med benk. HC-toalett i osp og søppelcontainerskap er blitt satt opp.
Jordet er blitt frest opp og er sådd til slik at en kan ha dette som lekeplass, oppholdsareal samt kun ha det som en
mindre balløke, det er blitt satt opp 1 stk. sklie som lekeapperat.
I 2010 ble det arrangert konsert med Rita Eriksen her.
Tvers over veien for jordet er det fjernt kratt og det er blitt foretat en enkel planering av
området, ca 700 m2. 1 stk. informasjonstavle settes opp ved bryggene. Her informeres
det om skjærgårdsparken og Epledal spesielt.
Fra oppholdsarealet opparbeides eksisterende tursti til turvei gjennom skogen mot bilveien i vest.
Grantrærne kvistes opp et par meter langs turveien for å gi innsyn i landskapet. Inne i
skogen settes det opp 1 stk. informasjonsskilt på stativ med informasjon om
kulturlandskap og frødyrking.
Turstiene fra brygga via Lindestø ryddes (ca 1200 m) og 4 stk veivisere settes opp på
viktige steder, her er det blitt lagt sandstrand med gode bademuligheter og oppholdsareal på land.
Veien fra Nakkestadkrysset til Epledal er blitt oppgradert med en veilengdepå ca 710 m.

DSC_4723.jpgDSC_4700.JPGepledalen.jpgÅpning i Epledalen.JPGEpledal 2.jpgDSC_4733.JPG

Les mer
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund