Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li  HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården  LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

Søk

kjøpsøy.jpg

Kjøpsøy

publisert 13:11 11.03.2011

Status sikring Areal (daa) Gnr./bnr.
Statlig friområde 683 2/13
Planstatus
Friluftsområde og bevaringsområde fortidsminner. (Reguleringsplan for Seløer, Markøy, Kjøpsøy, Sutnøy med
øyene omkring).
Kartblad-ØK
AW 001-5-2,4

Områdebeskrivelse
Lokalisering Kjøpsøy ligger like vest for Korshamn og er en av de ytterste øyene i Rosfjorden.
Natur og kultur Øya er kupert og tett bevokst med lauvkratt og sitkagran. Vest på øya er det mindre
krattskog. Sauer beiter på øya. Det er påvist til sammen syv steinalderboplasser i
Kjøpsøybukta og Selkilen. Helt øst på øya er det påvist ei gravrøys og en
steinalderboplass. På losutkikksplassen ”Fløyet” skal det finnes en kompassrose som er
datert til ca. 1550.
Egnethet Kjøpsøy er lett tilgjengelig fra Korshamn, men det er få egnede steder å gå i land. I
Kjøpsøybukta er det gode muligheter for å legge til med båt ved bryggene. Bukta er lun
og koselig med tre bygninger: Sommerfjøs, ”hytte” og bod på den ene brygga. Det er
gode muligheter for fotturer på øya, men skogen vokser tett.

31.05.07 050.jpg31.05.07 051.jpgLyngdal og Farsund 19.07.06 002.jpgLyngdal og Farsund 19.07.06 010.jpg

Les mer
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund