Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li  HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården  LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

Søk

sælør.jpg

Sælør

publisert 13:13 11.03.2011

Status sikring Areal (daa) Gnr./bnr.
Skjærgårdspark 59 3/2,5
Planstatus
Bevaring områdefredning, bevaring fornminner. (Reguleringsplan for Seløer, Markøy, Kjøpsøy, Sutnøy med
øyene omkring).
Kartblad-ØK
AW 001-5-4

Områdebeskrivelse
Lokalisering Øygruppen Sælør ligger nordvest for Lindesnes fyr, like sør for Korshamn.
Natur og kultur Sælør består av flere øyer, men det er østre og vestre Sælør som er hovedøyene. Disse er
bundet sammen av en molo som ble bygd for å bedre havneforholdene. I området rundt
Vågen er bebyggelsen tett. Terrenget er åpent og kupert med mye berg i dagen og et
unikt kulturlandskap. Det er et stort botanisk mangfold på øyene, men for det meste
domineres vegetasjonen av gras og lyng. Steingjerder og rydningsrøyser vitner om
tidligere tiders drift av områdene. Sauebeite og sviing har vært vanlig på øyene, men
opphør av dette gjør at busker og trær vinner innpass. Mye historie er knyttet til sagaøya
Sælør hvor Olav den Hellige overvintret i 1028. Kirkeruiner og kirkegård finnes her. 3
middelaldervrak ligger på havbunnen ved øyene. På Kikkerheia er det ei lett synlig
kompassrose.
Egnethet Det kan fortøyes både til kommunal brygge ved skolen og til den offentlige kaia nord
for skolen på østre Sælør, samt til kommunal brygge på vestre Sælør. I tillegg kan man
legge til bak moloen syd i havna. Når man har fortøyd er mulighetene gode for
fantastiske fotturer i det åpne landskapet.

Kompassrose 2.jpgKongetavle.jpgVågen.jpg31.05.07 057.jpgKikkerheia, utsikt.jpg31.05.07 061.jpg

Les mer
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund