Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li  HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården  LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

SøkFra denne siden kan du laste ned forvaltningsplanen for Skjærgårdspark Lister.

SkjærgårdsparkLister-forvaltningsplan
Som en del av prosjektet for etablering av skjærgårdspark i Listerregionen, kommunene Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord, ble det utabeidet en forvaltningsplan for de sikrede områdene. Planen er godkjent av Fylkesmannen.

Planen inneholder en beskrivelse av de enkelte områdene, og munner ut i en konkret handlingsplan for etappevis gjennomføring av tilretteleggingstiltak. I tillegg beskrives opplegg for drift og vedlikehold, og kostnader ved de enkelte tiltakene.

Planen vil omfatte både de nye skjærgårdsparkområdene og de etablerte statlige og kommunale friluftsområdene. Forvaltningsplanen er ment å være et praktisk hjelpemiddel i arbeidet med tilrettelegging og drift av skjærgårdsparken.

Forvaltningsplanen er delt i flere deler for å begrense størrelsen til dokumentene.

Del Innhold
Forvaltningsplanen Del 1 Kapittel 1 - Innledning
Kapittel 2 - Kystsonen i regionen
Kapittel 3 - Sikring av arealer i skjærgården
Kapittel 4 - Tilrettelegging for friluftsliv
Kapittel 5 - Omtale av tiltak
Kapittel 6 - Kyststien langs Lista
Kapittel 7 - Tegnforklaring
Forvaltningsplanen Del 2 Kapittel 8 - Områdepresentasjon Lyngdal
Forvaltningsplanen Del 3 Kapittel 9 - Områdepresentasjon Farsund
Forvaltningsplanen Del 4 Kapittel 10 - Områdepresentasjon Kvinesdal
Forvaltningsplanen Del 5 Kapittel 11 - Områdepresentasjon Flekkefjord
Forvaltningsplanen Del 6 Kapittel 12 - Kostnadsberegning - handlingsplaner
Kapittel 13 - Drift av skjærgårdsparken
Kapittel 14 - Aktuell litteratur
Kapittel 15 - Vedlegg


Finansiering av tiltakene i planen skjer ved bevilgninger fra Miljøverndepartementet. Driften av skjærgårdsparkområdene utføres av Skjærgårdstjenesten som finansieres av kommunene og Staten ved Direktoratet for naturforvaltning.

Utskriftsversjon
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund