Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li  HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården  LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

Søk

Skjærgårdstjenesten

Båttrekket på Listeid.JPG Epledalen (3).JPG

Skjærgårdstjenesten ble først etablert I Oslofjorden i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet med det formål å få etablert en operativ tjeneste som skulle drive renovasjon og skjøtsel i de mest brukte friluftsområdene I hele fjorden, fra svenskegrensen i øst til Telemarkskysten. I dette samarbeidet deltar også kommunene og fylkeskommunene med økonomiske bidrag, I tillegg til de statlige midlene som danner grunnlaget for tjenesten.

I dag er Skjærgårdtjenesten etablert i hele kyststrekningen forbi Lindesnes til og med Bergen i vest. Antall båter som inngår I flåten til Skjærgårdstjenesten, utgjør i dag totalt 40 båter av varierende størrelse. Felles for disse er at de bærer fargen og logoen til Skjærgårdstjenesten. Mannskapet ombord har kompetanse til å utføre oppgavene som skal gjøres.

20100909_810844_18.jpg

Primæroppgavene

Renovasjon, vedlikehold og skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten. Drive informasjons- og holdningsskapende arbeid rettet mot brukere av skjærgården.

Utøve oppsynsoppgaver i naturvernområder, fiskerioppsyn m.m. etter retningslinjer fra statens naturoppsyn.

Organisering av Skjærgårdstjenesten

Oslofjorden
Staten ved Statens naturoppsyn (SNO) er en sentral aktør i dette partnerskapet mellom kommuner og de ulike fylkeskommuner langs kysten. Oslofjorden (inkl. Telemark) sine friluftsområder blir driftet fra fire ulike driftsområder. Ytre øst med Hvaler og omliggende kommuner, indre fjord med Vestfjorden og Håøya og ytre vest der kjerneområdet er i Tjøme/Vestfold skjærgården og Telemarkskysten. Telemarkskysten er organisert i et driftsområde som dekker Kragerø, Bamle og Porsgrunn.

Sørlandet
Skjærgårdstjenesten langs Sørlandskysten fra Risør i øst til Lindesnes i vest er organisert slik at det er de respektive kommuner som organiserer driften. I Lister er det er interkommunalt sammarbeid mellom 4 kommuner.

Vestlandet
På Vestlandet fra Egersund i sør til Bergen i nord, er det de respektive friluftsrådene som deltar i Vestkystparken som drifter Skjærgårdstjenesten med båter og personell. Sekretariatet ligger til fylkeskommunene. Båtsesongen på Vestlandet er lang på grunn av klimatiske årsaker.

Antall områder

Totalt har Skjærgårdstjenesten i Norge ansvar for tilsyn og forvaltning av betydelige friluftsområder.

Årsplan

Aktiviteten i Skjærgårdstjenesten er størst om sommeren naturligvis, men mange oppgaver knyttet til vedlikehold og skjøtsel blir utført i løpet av høsten eller vinteren, i tillegg til bygging av nye toaletter, båtfester, brygger eller infotavler. Vedlikehold og oppgradering av båtene blir gjerne utført utenom den travleste sesongen.


Utskriftsversjon
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund