Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

Søk

Sørnorsk kystnatur


Prosjektet ”Sørnorsk kystnatur” skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner. Verneområdene byr på et bredt spekter av naturkvaliteter og kulturminner som er lett tilgjengelige innenfor korte avstander.


Listerkysten skal bli en arena for forskning, bygging av kompetanse og formidling av kunnskap med fokus på natur og reiseliv. Et mål med prosjektet er å friste flere til å besøke regionen, skape nye produkter for reiselivet og ta bedre vare på naturkvalitetene. Ved å legge til rette for naturopplevelser og skjøtsel skal prosjektet stimulere til økt verdiskapning og bevaring av naturarven.

Verdiskaping skal skje ved ny dialog og aktivt samarbeid mellom forvaltningsmyndigheter, reiselivs- og landbruksnæringen. Reiselivsaktørene skal profesjonaliseres. Viktige tiltak er tilrettelegging for naturopplevelser og målstyrt forvaltning av verneområdene der bruk står sentralt.

Sørnorsk Kystnaturs delprosjekter

 1. Prosjektadministrasjon - les mer på følgende lenke: Prosjekt 1
 2. Opplæring av guider - les mer på følgende lenke: Prosjekt 2
 3. Universell utformet tursti Nordberg Fort – Pennefeltet – Pikksteien - Lista Fyr - les mer på følgende lenke: Prosjekt 3
 4. Opplev fugleliv på unike Lista – tilrettelegging for opplevelser, læring og guidede turer - les mer på følgende lenke: Prosjekt 4
 5. Hidrahei via Brufjell til Åna Sira – et verna kystlandskap langs Nordsjøveien - les mer på følgende lenke: Prosjekt 5
 6. Revisjon av skjøtsel- og forvaltningsplanen for Listastrendene - les mer på følgende lenke: Prosjekt 6
 7. Overvåking av havika – rødlisteplanter og fremmedarter - les mer på følgende lenke: Prosjekt 7
 8. Nordbergkonferansen - les mer på følgende lenke: Prosjekt 8
 9. Haugelandsstranda i Fedafjorden - les mer på følgende lenke: Prosjekt 9
 10. Naturarv informasjon i forbindelse med Skjærgårdsparken Lister - les mer på følgende lenke: Prosjekt 10
 11. Kirkehavn og Rasvåg – øyer i landskapsvernets skjærgård - les mer på følgende lenke: Prosjekt 11
 12. Kunnskapsbase Lister - les mer på følgende lenke: Prosjekt 12
 13. Miljøvennlig turisme - les mer på følgende lenke: Prosjekt 13
 14. Utgått
 15. Elva Lyngna – et verna vassdrag med mangfoldig innhold og med fokus på vill-laksen - les mer på følgende lenke: Prosjekt 15

Naturarven som verdiskaper

Prosjektet "Sørnorsk kystnatur" var blant de 10 første nasjonale prosjekt som ble med i verdiskapingsprogrammet ”Naturarven som verdiskaper”. Programmet er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og ble lansert i oktober 2008. Gjennom en totrinns søkerprosess ble ti prosjekter valgt ut i mai 2009. I 2010 ble antall prosjekter utvidet til 15. Programmet vil gå over fem år (2009-2013), og det skal bidra til at distrikter med verneområder kan utnytte mulighetene disse gir på best mulig måte.

De 15 hovedprosjektene som får støtte er spredt ut over det ganske land, fra Lista i sør til Varanger i nord. Variasjonen i vår unike natur er stor. Dette avspeiles i de områdene som nå er valgt ut. Her er både fjell, kyst og innland representert med et bredt tilfang av tema og innfallsvinkler på det utviklingsarbeidet som skal skje i de ulike prosjektene.

De ti utvalgte fikk nyte godt av 10 millioner kroner som Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet hadde satt av i 2009. Den økonomiske støtten vil øke utover i 5-årsperioden.

Programmet skal bidra til å skape verdier miljømessig, kulturelt, sosialt og økonomisk. På den måten blir verneområdene bedre tatt vare på, og lokal bevissthet og engasjement for naturområdene stimuleres.
– Vi vil spille på lag med lokalbefolkningen slik at verneverdier kan bidra til en positiv samfunnsutvikling i distriktene, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Utskriftsversjon
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund