Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li  HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården  LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

Søk


Naturarven som verdiskaper

Prosjektet "Sørnorsk kystnatur" var blant de 10 første nasjonale prosjekt som ble med i verdiskapingsprogrammet ”Naturarven som verdiskaper”. Programmet er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og ble lansert i oktober 2008. Gjennom en totrinns søkerprosess ble ti prosjekter valgt ut i mai 2009. I 2010 ble antall prosjekter utvidet til 15. Programmet vil gå over fem år (2009-2013), og det skal bidra til at distrikter med verneområder kan utnytte mulighetene disse gir på best mulig måte.


De 15 hovedprosjektene som får støtte er spredt ut over det ganske land, fra Lista i sør til Varanger i nord. Variasjonen i vår unike natur er stor. Dette avspeiles i de områdene som nå er valgt ut. Her er både fjell, kyst og innland representert med et bredt tilfang av tema og innfallsvinkler på det utviklingsarbeidet som skal skje i de ulike prosjektene.

De ti utvalgte fikk nyte godt av 10 millioner kroner som Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet hadde satt av i 2009. Den økonomiske støtten vil øke utover i 5-årsperioden. 25 millioner er satt av i 2010.


Programmet skal bidra til å skape verdier miljømessig, kulturelt, sosialt og økonomisk. På den måten blir verneområdene bedre tatt vare på, og lokal bevissthet og engasjement for naturområdene stimuleres.

– Vi vil spille på lag med lokalbefolkningen slik at verneverdier kan bidra til en positiv samfunnsutvikling i distriktene, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder.

Prosjektleder
Bente Berg
Sørnorsk Kystnatur
Telefon 38 38 2045 / Mobil 94 51 02 10

Utskriftsversjon
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund