Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li  HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården  LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

Søk

Nedenfor er det tatt med forskjellige plasser som er til bruk for allmenheten. Hvor det kan være

forskjellig grad av tilrettelagte steder. I skjærgården finnes ikke kommunegrenser, men kommunene er

her medtatt for av praksis grunner å vite hvor en befinner seg i landskapet.

flag_harbour.png Rødt flagg er steder som har en høyere grad av tiltretteleging.

flag_harbour_blue.png Blått flagg er steder som har mindre eller ingen grad av tilretteleging, mens

flag_trek.png grått flagg er turstier.


De forskjellige sorte badeplass1.png ikonene på kartene viser hva som er eksisterende tiltak, mens røde badeplass2.png ikoner er planlagte tiltak.


LYNGDAL KOMMUNE

FARSUND KOMMUNE

KVINESDAL KOMMUNE

FLEKKEFJORD KOMMUNE

- Dampskipbrygga, Kvalsvik
- Sandvikstrand
- Sande
- Berefjord
- Kjeholmen og Bjørga
- Sigersvoll
- Bines
- Napp
- Hausvikodden
- Varnes
- Fornesodden
- Li
- Bådnes
- Bausjesanden
- Haugelandstrand
- Kådøy og Lamøy
- Sutnøy
- Havika
- Tangen - Hålandstrand
- Prestøy og Narvøy
- Kjøpsøy
- Lomsesanden / Einarsnes
- Dragøy
- Sælør
- Saltråk
- Laugøy
- Langevågen
- Færøy
- Husøy
- Revøy
- Østre Kalven
- Tarmevika
- Værvoien
- Paradisbukta
- Torsøyene
- Lundegård - Prestøy
- Grønnes - Rauli
- Førøyene - Skjolnes
- Flekkefjord havn
- Epledal - Langøy vest
- Rasvåg
- Paradis - Langøy nordøst
- Kirkehamn
- Kvavikstranden - Langøy turvei

- Skrelistrand - Bugdøy

- Bjønesodden - Skarvøy

- Korshamn - Ullerøy

- Lyngdal havn - Vikelen med holmer


- Røssevika


- Svinnes


- Listeid


- Åpta


- Kvålestrand


- Møllebukta


- Farsund havn- Straumen- BorshavnDisse fire lister kommunene danner et sørvestlig ytterpunkt i Norge med en samlet kystlinje på
825,6km hvorav 45% av samlet lengde er knyttet til øyer.Hva er en skjærgårdspark?


Skjærgårdsparken er områder i skjærgården som staten har sikret ved servituttavtaler mellom grunneiere og Miljøverndepartementet.
Avtalen innebærer at områdene stilles til varig rådighet som friluftsområde for allmennheten.


Staten har rett til å legge til rette for friluftslivet med blant annet stier, brygger, toaletter, med mer.
Grunneier beholder eiendomsretten og rett til å bruke områdene på tradisjonelt vis.
De allerede etablerte statlige og kommunale friluftsarealene i skjærgårdsområdene inngår i forvaltningsopplegget for skjærgårdsparken.

Utskriftsversjon
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund